Xentes de palla

Pezas únicas para colocar na parede elaboradas con pasta de papel e fibras vexetais tinguidas con pigmentos naturais e tratadas con aceite-cera.