Artesanía creativa

Aínda que o papel e o cartón son considerados en moitas ocasións como os materiais pobres da escultura, a súa versatilidade, accesibilidade e sostibilidade permítenos elaborar pezas lixeiras e duradeiras.

Nas miñas creacións mestúranse técnicas e materiais como o papel, o tecido, o vimbio, a madeira ou o aramio para crear pezas de pequeno e grande formato nas que conviven a tradición e o deseño. Trátase de obras totalmente personalizables, de grande expresividade e colorido.

onde mercar

Ao ser, na maioría dos casos, pezas únicas ou de series moi limitadas o máis sinxelo é contactar comigo para pedir a pezas que desexes. As veces podes atopar pezas feitas por min en Eladiz, en Compostela, ou Titinas, en Madrid. Tamén podes estar pedente das miñas redes onde informo de feiras ou outro tipo de eventos onde podes atoparme de xeito puntual.